Folk går amok til Bollywood film

Link: revert.dk/video/6548-folk-gar-amok-til-bollywood-film.html